Nieuws

Gebruik fototoestel verboden in archief17 mei 2006, 22:30
Vanaf 20 juni 2006 is het gebruik van persoonlijk digitaal fototoestel verboden in de rijksarchieven in België.

Op 20 april was er een ontmoeting in het ARA in Brussel met verschillende genealogische verenigingen en groeperingen evenals de diensthoofden van de Rijksarchieven. Uiteraard was ook het VVF aanwezig. Het thema was de invoering van een nieuw leeszaalreglement en de op stapel staande projecten van het ARA.
Wat betreft het leeszaalreglement, dat in voege treedt op 20 juni 2006, valt vooral het punt op dat het van dan af verboden zal zijn zelf nog digitale foto's te nemen en dit voor zowel documenten op papier als van de microfilmen.

Elk Rijksarchief zal over een eigen documentscanner beschikken waarmee kwaliteitsvolle digitale reproducties zullen kunnen worden afgeleverd. Deze zijn bestemd voor privé-gebruik zoals dat trouwens tot nu toe eveneens het geval is. Indien deze reproducties gebruikt worden in een digitale of een analoge publicatie dient hiervoor het gebruiksrecht betaald te worden.

Het gebruik van eigen digitale fototoestellen was eigenlijk nooit voorzien in het leeszaalreglement maar werd gedoogd.
Eén van de redenen dat het nu niet meer mag is dat bepaalde personen van deze situatie misbruik gemaakt hebben en heuse schaduwarchieven aanlegden.
Dit is één van de redenen.

De Algemene Rijksarchivaris Karel Velle heeft beloofd een tekst op te stellen waarin alles wordt uitgelegd. In oktober is er een evaluatie voorzien. Wat de microfilmen betreft, deze zullen geleidelijk aan verdwijnen naarmate de digitale leeszaal wordt uitgebouwd.
Reeds in het najaar zullen in elk Rijksarchief een aantal pc's worden geïnstalleerd die het mogelijk zullen maken om via het intranet van het ARA de opnieuw gedigitaliseerde akten te consulteren. Bedoeling is om op deze manier gans België te consulteren vanaf om het welke leeszaal, maar zover zijn ze nog niet.

De heer van der Steen heeft een online petitie gezet om dit verbod ongedaan te maken.


Terug

Meer nieuws
Brikkebekkers uit Thorn
18 apr 2006, 19:59
Op donderdag 20 april a.s., aanvang 20.00 uur, zal door de Geschied- en Heemkundige Kring "Het Land van Thorn" in Zaal "D'n Ingel", Schoolstraat 20, te Thorn, een lezing georganiseerd worden met als onderwerp "Brikkebekkers uit Thorn en omgeving in Mönchengladbach rond 1900".

Erfgoeddag
18 apr 2006, 19:51
Aanstaande zondag is het weer "Erfgoeddag". Thema van dit jaar "In kleur". Kleur is leven, leven is kleur, vroeger zowel als nu. Wij leven in kleur. Je kan dit jaar op Erfgoeddag in 174 steden en gemeenten terecht bij meer dan 500 deelnemers die samen meer dan 800 activiteiten organiseren over het thema "in kleur".

Dubbele achternaam in België
02 apr 2006, 21:34
De Belgische regering overweegt kinderen voortaan een dubbele achternaam te geven, eerst die van de vader, dan die van de moeder.

250 jaar Leeuwarder Courant digitaal
02 apr 2006, 03:34
Het hele archief van de Leeuwarder Courant wordt gedigitaliseerd en online gezet. Het gaat om acht miljoen artikelen verdeeld over 800.000 pagina's.

© John Peskens    scripts by Forumhulp.com