Nieuws

Historische archieven Voerendaal naar Stadsarchief Heerlen25 feb 2006, 19:34
Vanaf 7 februari 2006 zijn de historische archieven van de gemeente Voerendaal ondergebracht in de archiefdepots van het Stadsarchief Heerlen. Het betreft de archieven van de gemeente Voerendaal (1800 - 1981) en de voormalige gemeente Klimmen (1800 - 1981).

Naast de overdracht van de archieven benoemt het College van Burgemeester en Wethouders van Voerendaal de heer T.J. van Slooten tot gemeentearchivaris van Voerendaal. De heer Van Slooten is al gemeentearchivaris van Heerlen en Simpelveld en zal per 1 april deze functie ook vervullen voor de gemeente Voerendaal.

Met de overbrenging naar het Stadsarchief Heerlen wordt het cultuur-historisch erfgoed van Voerendaal, vastgelegd in vele archiefstukken, beschikbaar voor een breed publiek van geïnteresseerden.

In het archief van Voerendaal is o.a. een brief van de rijksarchivaris van Maastricht terug te vinden uit 1891. Via deze brief wordt het gemeentebestuur van Voerendaal verzocht om de archieven van voor de Franse Revolutie over te dragen aan het toenmalige Rijksarchief Limburg. In feite herhaald de geschiedenis zich nu weer. Daarnaast een tweetal documenten uit 1896 en 1904 waarin voor de toenmalige aparte gemeenten Voerendaal en Klimmen het gemeentewapen per koninklijk besluit wordt toegekend.
In de archieven zijn ook stukken terug te vinden van de voormalige schepenenbank van Heerlen en het land van Valkenburg.

In de studiezaal van het Stadsarchief Heerlen kunnen de archiefstukken worden ingezien en bestudeerd. Het stadsarchief is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 17.00 en op zaterdag van 12.00 tot 16.00.

De overbrenging van de historische archieven van de gemeente Voerendaal naar het Stadsarchief Heerlen en de benoeming van de heer Van Slooten tot gemeentearchivaris van Voerendaal, maken deel uit van een samenwerkingsovereenkomst tussen beide gemeenten waarin afspraken zijn gemaakt over het beheer van archieven. Deze overeenkomst zal op 13 maart 2006 door de gemeentebesturen van Voerendaal en Heerlen worden ondertekend.


Terug

Meer nieuws
Van Papier Naar Digitaal
27 okt 2005, 19:21
Een initiatief ter bevordering van het online brengen van genealogische bronnen. Iedereen kan meedoen met dit project, waarbij het de bedoeling is om digitale foto's of scans van genealogische bronnen in te sturen.

Generaties...
30 aug 2004, 18:00
Een overzicht van de generaties in een stamboom

© John Peskens    scripts by Forumhulp.com